NGUYỄN, Hoàng Thái; PHÙ, Trí Nghĩa; DƯƠNG, Quốc Thanh; NGUYỄN, Thanh Hùng; MAI, Quốc Trường; TRẦN, Thị Bích Phương; CAO, Tấn Phát; HUỲNH, Đăng Khoa. NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH HỌC SÂU FASTER R-CNN ĐỂ PHÁT HIỆN VÀ PHÂN LOẠI CÁC TỔN THƯƠNG KHU TRÚ THƯỜNG GẶP Ở GAN TRÊN ẢNH CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 57, p. 80–87, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i57.598. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/598. Acesso em: 24 tháng 7. 2024.