CHÂU, Hồng Hiếu; HUỲNH, Văn Bá. KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VIÊM DA TIẾT BÃ Ở NGƯỜI LỚN BẰNG ITRACONAZOL PHỐI HỢP E-PSORA TẠI BỆNH VIỆN DA LIỄU CẦN THƠ NĂM 2021 – 2022. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 57, p. 74–79, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i57.597. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/597. Acesso em: 24 tháng 7. 2024.