DƯƠNG, Nguyên Xuân Lâm; LÝ, Hồng Hương Hạ. PHÂN TÍCH ĐẶC ĐIỂM THỰC VẬT, MÃ VẠCH ADN VÀ SƠ BỘ THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA CÂY TRÀ NHẬT (CAMELLIA SP.) HỌ TRÀ (THEACEAE). Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 57, p. 65–73, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i57.596. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/596. Acesso em: 21 tháng 7. 2024.