DƯƠNG, N. X. L.; LÝ, H. H. H. PHÂN TÍCH ĐẶC ĐIỂM THỰC VẬT, MÃ VẠCH ADN VÀ SƠ BỘ THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA CÂY TRÀ NHẬT (CAMELLIA SP.) HỌ TRÀ (THEACEAE) . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 57, p. 65-73, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i57.596. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/596. Acesso em: 28 tháng 2. 2024.