NGUYỄN, Thị Nguyên Thảo; TRẦN, Công Lý; NGUYỄN, Thị Xuân Quỳnh; LÊ, Hoài Phong; NGUYỄN, Thị Bảo Duyên; HUỲNH, Nhật Tuấn. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ ĐIỀU TRỊ TIÊU CHẢY CẤP MẤT NƯỚC Ở TRẺ NHẬP VIỆN BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG CẦN THƠ NĂM 2021-2022. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 57, p. 57–64, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i57.595. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/595. Acesso em: 24 tháng 7. 2024.