NGUYỄN, T. N. T.; TRẦN, C. L.; NGUYỄN, T. X. Q.; LÊ, H. P.; NGUYỄN, T. B. D.; HUỲNH, N. T. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ ĐIỀU TRỊ TIÊU CHẢY CẤP MẤT NƯỚC Ở TRẺ NHẬP VIỆN BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG CẦN THƠ NĂM 2021-2022 . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 57, p. 57-64, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i57.595. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/595. Acesso em: 28 tháng 2. 2024.