VŨ, Duy Tùng; DƯƠNG, Phúc Lam. NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH HÀI LÒNG NGƯỜI BỆNH NGOẠI TRÚ VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KHÁM CHỮA BỆNH VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CAN THIỆP TẠI BỆNH VIỆN BÀ RỊA NĂM 2021-2022. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 57, p. 50–56, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i57.594. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/594. Acesso em: 24 tháng 7. 2024.