PHẠM, Thị Bé Kiều; NGUYỄN, Văn Tuấn; TÔ, Thị Lan Anh; DƯƠNG, Thị Thùy Trang; NGUYỄN, Việt Phương. CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG NGHỀ NGHIỆP VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở NHÂN LỰC Y TẾ LÀM VIỆC TẠI BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN SỐ 1 CẦN THƠ NĂM 2021. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 61, p. 266–272, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i61.592. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/592. Acesso em: 25 tháng 7. 2024.