NGUYỄN , Ngọc Triều Dương; PHAN , Huỳnh Như; GIANG , Nhật Nam; LÊ , Thị Hoàng Mỹ; VÕ , Thành Trí. ĐẶC ĐIỂM CHỈ SỐ HỒNG CẦU VÀ ĐIỆN DI HEMOGLOBIN BỆNH ALPHA-THALASSEMIA THỂ NHẸ VÀ BỆNH HEMOGLOBIN H. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 61, p. 314–320, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i61.587. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/587. Acesso em: 22 tháng 7. 2024.