HUỲNH, Lê Nghĩa Hiệp; LÊ, Vũ Phương Khanh; LÊ, Hoàng Mỹ Duyên; NGUYỄN, Phúc Vinh; ĐỖ, Thị Thảo. NGHIÊN CỨU TRIỆU CHỨNG RỐI LOẠN THÁI DƯƠNG HÀM VÀ CÁC YẾU TỐ TÂM LÝ THÓI QUEN TRÊN SINH VIÊN NHA KHOA, TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 57, p. 30–37, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i57.581. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/581. Acesso em: 24 tháng 7. 2024.