LÊ, Trung Hiếu; PHẠM, Trung Tín; CHÂU, Liễu Trinh; NGUYỄN, Thị Thanh Thảo; NGUYỄN, Thúy Anh; KHƯU, Quang Hiệp; NGUYỄN, Phương Nam; TRẦN, Thị Ngọc Nhung; TRƯƠNG, Trần Nguyên Thảo. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ Y TẾ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA PHỤ NỮ TỪ 18-49 TUỔI TẠI HUYỆN PHONG ĐIỀN, THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2019. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 57, p. 22–29, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i57.580. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/580. Acesso em: 24 tháng 7. 2024.