DƯƠNG, Mỹ Linh; KHẤU, Thị Ngọc Giao. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ XỬ TRÍ THAI KỲ CHUYỂN DẠ KÉO DÀI TẠI BỆNH VIỆN SẢN NHI TWG LONG AN NĂM 2021-2022. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 57, p. 15–21, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i57.579. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/579. Acesso em: 24 tháng 7. 2024.