TRẦN, Thị Thu Trang; DƯƠNG, Nguyên Xuân Lâm; NGUYỄN, Đỗ Lâm Điền; NGUYỄN, Thị Thu Hằng. ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU TÁM LOÀI TRONG CHI IPOMOEA L. HỌ KHOAI LANG (CONVOLVULACEAE) Ở VIỆT NAM. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 57, p. 1–7, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i57.577. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/577. Acesso em: 24 tháng 7. 2024.