LƯƠNG , Đức Long; NGUYỄN , Minh Phương; LÊ , Thị Kim Định; LÊ , Trần Thanh Thảo; HỒ , Thị Thu Loan. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG, MỨC ĐỘ BỆNH VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ THAI PHỤ MẮC COVID-19 TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 61, p. 307–314, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i61.574. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/574. Acesso em: 23 tháng 7. 2024.