LÊ, N. L.; NGUYỄN, P. V.; NGUYỄN, T. N.; MAI, N. Q.; TRƯƠNG, T. B. N. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ MÔ MỀM VÀ PHỤC HÌNH SAU ĐIỀU TRỊ IMPLANT TỨC THÌ PHỤC HỒI LẠI RĂNG CỐI LỚN THỨ NHẤT HÀM DƯỚI TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 60, p. 94-99, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i60.571. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/571. Acesso em: 24 tháng 2. 2024.