LÝ, Ngọc Tú và c.s. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ KẾT CỤC ĐIỀU TRỊ CỦA 531 BỆNH NHÂN COVID-19 TRONG 4 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH SÓC TRĂNG. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 61, p. 226–232, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i61.569. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/569. Acesso em: 22 tháng 7. 2024.