NGUYỄN, Thị Thúy Quỳnh; NGUYỄN, Thái Đông Vy; LÊ, Duy Long; VÕ, Ngọc Xuân Đài; TRẦN, Thị Thu Thủy; TRẦN, Thiện Thắng. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM NGÔN NGỮ CỦA TRẺ RỐI LOẠN PHỔ TỰ KỶ TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG CẦN THƠ NĂM 2021-2022. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 61, p. 219–225, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i61.567. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/567. Acesso em: 20 tháng 7. 2024.