LÂM, T. Đoan; LÊ, D. H. D.; LÊ, . T. T. X.; TRẦN, Q. B.; NGÔ, V. T. A.; VÕ, Q. H. CÁC YẾU TỐ DỰ ĐOÁN THÁO LỒNG BẰNG HƠI THẤT BẠI TRONG LỒNG RUỘT Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG THÀNH PHỐ CẦN THƠ . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 62, p. 76-83, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i62.560. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/560. Acesso em: 6 tháng 12. 2023.