DƯƠNG, Phước Trung; NGUYỄN, Thị Hải Yến; NGUYỄN, Thị Bé Hai; QUÁCH, Lê Thanh Thanh; NGÔ, Gia Thư; TRẦN, Ngọc Phụng; CAO, Thị Thu Hiền. KHẢO SÁT MIC CỦA COLISTIN TRÊN ENTEROBACTERIACEAE ĐỀ KHÁNG BETA- LACTAM, QUINOLON VÀ PSEUDOMINAS AERUGINOSA ĐỀ KHÁNG COLISTIN TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2022-2023. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 61, p. 253–259, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i61.553. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/553. Acesso em: 20 tháng 7. 2024.