ĐINH, Thị Thanh Vy; TRẦN, Mộng Tố Tâm; VÕ, Hoài Hiếu; PHẠM, Thị Hoàng Yến; LÊ, Thị Loan; NGUYỄN, Đinh Nga. ĐÁNH GIÁ HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN VÀ KHÁNG NẤM CỦA CHẾ PHẨM GEL CHỨA CLOTRIMAZOL VÀ TINH DẦU HƯƠNG NHU TRẮNG. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 69, p. 1–7, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i69.545. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/545. Acesso em: 24 tháng 4. 2024.