LÊ, Thị Minh Ngọc; NGUYỄN, Phục Hưng; NGUYỄN, Hữu Nhân. XÂY DỰNG VÀ CHUẨN HÓA THANG ĐO BỘ CÂU HỎI KHẢO SÁT KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ VÀ Ý ĐỊNH CỦA NGƯỜI DÂN VỀ SỬ DỤNG KHÁNG SINH. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 61, p. 113–120, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i61.529. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/529. Acesso em: 22 tháng 7. 2024.