VÕ, Ngọc Trang Đài; NGUYỄN, Thị Thảo Linh; THÁI, Huỳnh Ngọc Trân; NGUYỄN, Văn Minh; NGUYỄN, Hồng Thái; ĐIỀU, Tuấn Kiệt. KHẢO SÁT KIẾN THỨC – THÁI ĐỘ VỀ RỬA TAY CỦA SINH VIÊN NGÀNH Y KHOA NĂM THỨ BA HỆ CHÍNH QUY CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 61, p. 286–292, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i61.527. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/527. Acesso em: 25 tháng 7. 2024.