HUỲNH, Lê Trọng Tường; PHẠM, Thanh Phong; TRẦN, Diệu Hiền; NGÔ, Hoàng Toàn. GIÁ TRỊ TIÊN ĐOÁN CÁC BIẾN CỐ TIM MẠCH CỦA NỒNG ĐỘ ACID URIC MÁU TRÊN BỆNH NHÂN SUY TIM MẠN. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 61, p. 240–245, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i61.525. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/525. Acesso em: 22 tháng 7. 2024.