NGUYỄN , N. N. T.; VÕ , Đức L.; ĐẶNG , D. K.; NGUYỄN , T. T. Đài. NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH BÀO CHẾ, ĐÁNH GIÁ HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN, CHỐNG OXY HÓA CỦA CAO ĐẶC ETHANOL RAU CÀNG CUA (PEPEROMIA PELLUCIDA (L.) KUNTH) . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 56, p. 174-181, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i56.522. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/522. Acesso em: 9 tháng 12. 2023.