NGUYỄN , Văn Thống và c.s. ĐẶC ĐIỂM BỆNH TẬT VÀ SỰ PHÂN BỐ DÂN SỐ TẠI CÁC KHOA NỘI TRÚ BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2021-2022. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 56, p. 151–158, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i56.519. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/519. Acesso em: 21 tháng 7. 2024.