NGUYỄN , V. T.; ĐOÀN , H. N.; NGUYỄN , T. T.; TRẦN , T. T.; TIỀN , N. M. C.; NGUYỄN , T. N.; DƯƠNG , H. D.; PHẠM , T. H. L.; LƯƠNG , . T. Y.; NGUYỄN , L. M. T. ĐẶC ĐIỂM BỆNH TẬT VÀ SỰ PHÂN BỐ DÂN SỐ TẠI CÁC KHOA NỘI TRÚ BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2021-2022 . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 56, p. 151-158, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i56.519. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/519. Acesso em: 4 tháng 12. 2023.