HÀ , T. K.; NGUYỄN , D. L.; NGUYỄN , H. T.; LÊ , T. T. V.; NGUYỄN , N. T. P.; VÕ , L. T. P.; CHƯƠNG , C. P.; NGUYỄN, . Q. H.; NGUYỄN , T. T.; PHẠM , V. N. KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU PHẪU THUẬT BƠM XI MĂNG SINH HỌC ĐIỀU TRỊ LÚN ĐỐT SỐNG DO LOÃNG XƯƠNG TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2021-2022 . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 56, p. 145-150, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i56.518. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/518. Acesso em: 29 tháng 11. 2023.