PHẠM , V. Đời; NGUYỄN , T. T. T.; HUỲNH , V. B. NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ NẤM DA DERMATOPHYTES BẰNG ITRACONAZOLE UỐNG KẾT HỢP KETOCONAZOLE BÔI TẠI CHỖ TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ VÀ BỆNH VIỆN DA LIỄU THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2021-2022 . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 56, p. 137-144, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i56.517. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/517. Acesso em: 1 tháng 12. 2023.