DƯƠNG , C. Điền; PHẠM , H. L. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ KHUYẾT HỔNG PHẦN MỀM NGÓN TAY BẰNG VẠT DA NHÁNH XUYÊN ĐỘNG MẠCH NGÓN TAY TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG CẦN THƠ. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 56, p. 129-137, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i56.514. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/514. Acesso em: 1 tháng 12. 2023.