TIỀN , Trường Hải Đăng; LÊ , Thành Tài; NGUYỄN , Vủ Trường Giang; NGUYỄN , Huỳnh Tiểu Ngọc. NGHIÊN CỨU KIẾN THỨC, THỰC HÀNH PHÒNG, CHỐNG BỆNH THỦY ĐẬU CỦA BÀ MẸ CÓ CON DƯỚI 5 TUỔI TẠI HUYỆN VĨNH LỢI TỈNH BẠC LIÊU NĂM 2021-2022. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 56, p. 107–114, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i56.509. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/509. Acesso em: 20 tháng 7. 2024.