TRẦN, T. H.; TRẦN, H. T. P. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN COVID-19 TẠI BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2021 . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 56, p. 73-79, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i56.502. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/502. Acesso em: 1 tháng 12. 2023.