BẠCH, T. D.; TRẦN, T. N.; NGUYỄN, T. Đạt; NGUYỄN, P. K.; DƯƠNG, N. H.; HUỲNH, A. Đào; NGUYỄN, P. H.; TẠ, Q. H.; LÊ, K. N.; TRẦN, T. N. L. KHẢO SÁT HÌNH ẢNH NỘI SOI VÀ TÌNH HÌNH NHIỄM HELICOBACTER PYLORI Ở BỆNH NHÂN VIÊM LOÉT DẠ DÀY− TÁ TRÀNG TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 56, p. 37-44, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i56.497. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/497. Acesso em: 28 tháng 11. 2023.