TRẦN, T. T. T.; LÊ, Đinh M. T.; TRƯƠNG, P. L.; TRẦN, T. N.; NGUYỄN, T. T. T.; BẠCH, T. D.; NGÔ, P. T.; LÊ, K. N.; NGUYỄN, H. T. D.; TRẦN, T. N. L. KHẢO SÁT KIẾN THỨC VÀ THÁI ĐỘ CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ BỊ NHIỄM COVID-19 ĐƯỢC CÁCH LY TẠI NHÀ . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 56, p. 29-37, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i56.496. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/496. Acesso em: 9 tháng 12. 2023.