NGUYỄN, T. L. T.; LÊ, C. N.; NGUYỄN, T. V. A.; HOÀNG, T. T. D.; NGUYỄN, M. T. BÀO CHẾ DẦU GỘI CHỨA VỎ BƯỞI, BỒ KẾT, HƯƠNG NHU. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 56, p. 16-22, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i56.494. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/494. Acesso em: 24 tháng 2. 2024.