VI, Thuc; PHAM, Nguyen Phuong Dai; TRAN, Nhan Kiet; TRUONG, Huu Duc; NGUYEN, Thi Yen Ngoc; BANH, Thi Ngoc Truc; PHAM, Hoang Khanh; NGUYEN, Hoang Tin. MEDICAL STUDENT’S MENSTRUAL CYCLE: THE UNKNOWN UNKNOWNS. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 4, p. 29–35, 2022. DOI: 10.58490/ctump.2022i4.466. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/466. Acesso em: 12 tháng 7. 2024.