TRƯƠNG, Q. P.; HUỲNH, T. H. N.; NGUYỄN , T. B. KIẾN THỨC VÀ HÀNH VI LIÊN QUAN ĐẾN BỆNH VIÊM GAN VI RÚT C: KHẢO SÁT TRÊN NGƯỜI DÂN TẠI TỈNH TRÀ VINH. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 57, p. 7-14, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i57.442. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/442. Acesso em: 4 tháng 12. 2023.