BÙI, H. M. Đức; LÊ, H. P.; BÙI, C.; LÊ, M. T.; TRẦN, M. T.; CAO, H. T. TÁC DỤNG CỦA LIỆU PHÁP MÙI HƯƠNG ĐỐI VỚI NỖI LO SỢ NHA KHOA TRÊN BỆNH NHÂN TIỂU PHẪU RĂNG KHÔN . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 62, p. 9-16, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i62.441. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/441. Acesso em: 28 tháng 2. 2024.