TRỊNH, Quốc Thịnh; NGUYỄN, Phục Hưng; HÀ, Thoại Lâm; HUỲNH, Minh Khôi; LÊ, Diệu Pháp; PHÙNG, Phi Yến; VÕ, Thị Mỹ Hương. ĐÁNH GIÁ THÁI ĐỘ, HÀNH VI VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG ĐỐI VỚI THỰC PHẨM CHỨC NĂNG TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2022 – 2023. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 62, p. 91–97, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i62.433. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/433. Acesso em: 20 tháng 4. 2024.