TRẦN , Kim Sơn; NGÔ , Hoàng Toàn; NGUYỄN , Hoàng Phi; HUỲNH, Văn Minh. NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN TĂNG HUYẾT ÁP Ở NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH TẠI QUẬN NINH KIỀU, THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2022. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 57, p. 109–115, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i57.418. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/418. Acesso em: 24 tháng 7. 2024.