NGUYỄN, Thị Sang Sang; NGUYỄN , Thị Kim Thơ; NGUYỄN , Thanh Phong; LƯU, Thế Hùng; TRƯƠNG , Ái Mỹ; NGUYỄN, Văn Tuấn; NGUYỄN, Thanh Liêm; HUỲNH, Văn Lộc. THÁI ĐỘ ĐỐI VỚI NGHỀ NGHIỆP VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA SINH VIÊN ĐIỀU DƯỠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2022. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 61, p. 233–239, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i61.415. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/415. Acesso em: 22 tháng 7. 2024.