PHÙ, . T. N.; VÕ , T. T. V.; NGUYỄN , T. N. Q. BÁO CÁO HÌNH ẢNH HỌC MỘT TRƯỜNG HỢP BỆNH XƠ CỨNG CỦ. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 55, p. 243-248, 2022. DOI: 10.58490/ctump.2022i55.414. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/414. Acesso em: 28 tháng 11. 2023.