TRẦN , Hà Phương Thảo; NGUYỄN , Hoàng Nam. NGHIÊN CỨU LÀM PHỤC HÌNH THÁO LẮP TOÀN BỘ CÓ SỬ DỤNG KỸ THUẬT GHI TƯƠNG QUAN TRUNG TÂM BẰNG CUNG GOTHIC TRÊN BỆNH NHÂN MẤT RĂNG HAI HÀM TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2021-2022. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 55, p. 213–220, 2022. DOI: 10.58490/ctump.2022i55.409. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/409. Acesso em: 16 tháng 6. 2024.