NGUYỄN , T. K. Q.; PHAN , T. H. T.; LÊ , T. T. . NGHIÊN CỨU NHẬN THỨC CÁC BÀ MẸ VỀ DẤU HIỆU BỆNH VIÊM PHỔI Ở TRẺ EM DƯỚI 5 TUỔI VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 55, p. 114-122, 2022. DOI: 10.58490/ctump.2022i55.389. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/389. Acesso em: 28 tháng 11. 2023.