DƯƠNG , M. L.; BÙI , Q. N.; TRẦN , N. D.; PHẠM , T. T.; TRƯƠNG , Q. T. . MỐI LIÊN QUAN GIỮA THAY ĐỔI HPV-DNA VỚI TẾ BÀO HỌC CỔ TỬ CUNG Ở PHỤ NỮ THÀNH PHỐ CẦN THƠ GIAI ĐOẠN 2013-2020 . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 55, p. 102-108, 2022. DOI: 10.58490/ctump.2022i55.387. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/387. Acesso em: 24 tháng 2. 2024.