DƯƠNG , Mỹ Linh; BÙI , Quang Nghĩa; TRẦN , Ngọc Dung; PHẠM , Thị Tâm; TRƯƠNG , Quỳnh Trang. MỐI LIÊN QUAN GIỮA THAY ĐỔI HPV-DNA VỚI TẾ BÀO HỌC CỔ TỬ CUNG Ở PHỤ NỮ THÀNH PHỐ CẦN THƠ GIAI ĐOẠN 2013-2020. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 55, p. 102–108, 2022. DOI: 10.58490/ctump.2022i55.387. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/387. Acesso em: 16 tháng 6. 2024.