MAI , Thị Ngọc Lan Thanh; TRƯƠNG , Vũ Thanh; HOÀNG , Anh Hoàng. KHẢ NĂNG HỢP LỰC CỦA CAO PHÂN ĐOẠN TRÂM TRÒN, XĂNG MÃ CÒ KE TRÊN HOẠT TÍNH KHÁNG MRSA ATCC33591. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 55, p. 66–73, 2022. DOI: 10.58490/ctump.2022i55.382. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/382. Acesso em: 20 tháng 7. 2024.