HỒ , T. H.; NGUYỄN , P. S.; VÕ , V. T. . KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM CÁC TRƯỜNG HỢP CHẤN THƯƠNG BỤNG KÍN TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG CẦN THƠ NĂM 2020-2021 . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 54, p. 98-104, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2022i54.381. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/381. Acesso em: 9 tháng 12. 2023.