NGUYỄN, T. M. T. TỔNG QUAN VỀ VAI TRÒ TRỤC NÃO – RUỘT – VI KHUẨN CHÍ TRONG RỐI LOẠN DẠ DÀY RUỘT VÀ TRẠNG THÁI TÂM THẦN KINH: TỪ LÝ THUYẾT ĐẾN THỰC HÀNH . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 54, p. 202-214, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2022i54.379. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/379. Acesso em: 9 tháng 12. 2023.