PHẠM , H. M. T.; HUỲNH , T. C.; NGUYỄN, S. N.; ĐINH , L. U. N. KẾT QUẢ NGẮN HẠN LIỆU PHÁP RÚT NGẮN KHÁNG KẾT TẬP TIỂU CẦU KÉP Ở BỆNH NHÂN BỆNH MẠCH VÀNH MẠN NGUY CƠ CHẢY MÁU CAO ĐẶT STENT BIOFREEDOM . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 54, p. 167-173, 2022. DOI: 10.58490/ctump.2022i54.374. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/374. Acesso em: 9 tháng 12. 2023.