TRẦN , K. S.; VÕ , T. C.; NGÔ , H. T.; LÊ, . D. N.; BÙI , T. H. S.; PHAN, . H. H.; NGUYỄN , T. P. A. ĐẶC ĐIỂM NGOẠI TÂM THU THẤT VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BẰNG BISOPROLOL Ở BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT ÁP CÓ PHÌ ĐẠI THẤT TRÁI . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 54, p. 105-111, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2022i54.365. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/365. Acesso em: 4 tháng 12. 2023.