TRẦN , Kim Sơn; VÕ , Tấn Cường; NGÔ , Hoàng Toàn; LÊ, Diệu Ngân; BÙI , Thị Hồng Sương; PHAN, Hồng Huệ; NGUYỄN , Thị Phương Anh. ĐẶC ĐIỂM NGOẠI TÂM THU THẤT VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BẰNG BISOPROLOL Ở BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT ÁP CÓ PHÌ ĐẠI THẤT TRÁI. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 54, p. 105–111, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2022i54.365. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/365. Acesso em: 17 tháng 6. 2024.