VÕ , T. T. H.; ĐOÀN , T. M. D.; NGUYỄN , T. T. L.; NGUYỄN , T. T. N.; NGUYỄN, N. Q. . KHẢO SÁT CHIẾT XUẤT, BÀO CHẾ VÀ XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG POLYOHENOL TRONG CAO KHÔ QUẢ KHỔ QUA (MOMORDICA CHARANTIA L.) . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 54, p. 78-84, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2022i54.361. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/361. Acesso em: 9 tháng 12. 2023.