DƯƠNG , T. T. V.; LÂM , H. T.; TRỊNH , Q. K.; TRƯƠNG , T. N. H. . SỨC KHỎE TÂM THẦN Ở BỆNH NHÂN CÓ BỆNH HÔ HẤP MẠN . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 54, p. 24-31, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2022i54.351. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/351. Acesso em: 9 tháng 12. 2023.