TRẦN, Q. K.; NGUYỄN , T. D. T.; TRẦN , Đỗ H.; PHẠM , H. V.; NGUYỄN , V. T.; TRẦN , X. B.; DƯƠNG , Q. S.; MATTIAS , L. PHÁT HIỆN ĐỒNG NHIỄM VI SINH VẬT Ở TRẺ VIÊM PHỔI NẶNG MẮC PHẢI TẠI CỘNG ĐỒNG BẰNG REAL-TIME PCR . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 54, p. 17-24, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2022i54.350. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/350. Acesso em: 1 tháng 12. 2023.