NGUYỄN , H. N.; HUỲNH , T. V.; NGUYỄN , C. M.; BẠCH , T. D.; NGUYỄN , P. H.; TẠ , Q. H.; HUỲNH , A. Đào; TRẦN , T. N. L.; LÊ , K. N.; TRỊNH , T. T.; TRẦN , T. T.; LÊ , M. K.; LIÊU , T. K. KHẢO SÁT KIẾN THỨC VỀ KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ THAM GIA CÁC ĐỘI HÌNH PHÒNG CHỐNG DỊCH NĂM 2021 . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 54, p. 9-16, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2022i54.349. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/349. Acesso em: 28 tháng 11. 2023.